کارمند تبليغات مسلط به برنامه فوتوشاپ    کيوان پرواز     تهران
کارآموز تور خارجي رايگان    کيوان پرواز     تهران
کارآموز     اليکاپرواز پارس     تهران
کارمند پرواز خارجي    مليکاسير     تهران
کارمند تور داخلي -خارجي مشارکتي 50 به 50     اليکاپرواز پارس     تهران
کارمند با سابقه در زمينه اجراي تورهاي طبيعت گردي    السا سير پارس     تهران
کاراموز در زمينه اجراي تورهاي طبيعت گردي    السا سير پارس     تهران
ليدر کارت دار با سابقه در زمينه اجراي تورهاي طبيعت    السا سير پارس     تهران
کانتر تور داخلي    کيش آوا گشت     تهران
کانتر تور خارجي    کيش آوا گشت     تهران
کانتر حرفه اي تور خارجي     نيلوفرانه گشت آسمان     تهران
کارمند فروش و کار آموز تور هاي داخلي     جزيره گنج     تهران شهريار
کارمند ويزاکار و اروپا کار    نيلوفرانه گشت آسمان     تهران
کارمند بازاريابي    آهنگ پرواز     تهران
نيرو خدماتي و مسنجر آژانس    گلبال گشت     تهران
کاراموز و کارمند تورهاي داخلي و طبيعت گردي    تور اول     تهران
کانتر فروش تور خارجي     آدرين گشت آريا     تهران
کانتر تور خارجي-کانتر تور داخلي-کارآموز    خيام گشت ايرانيان     تهران
مدير عامل    سفينه پرواز     تهران
کارمند مسلط بر فتوشاپ. اينترنت. سئ.    راميار گشت پارسيان     تهران
کارمند فروش تور خارجي    شرکت خدمات مسافرتي جهانگردي آلفا پرواز     تهران
کارمند رزرواسيون هتل و بليط    راميار گشت پارسيان     تهران
کانتر تور خارجي     ارغوان گشت ساهي     تهران
کارآموز it    اروندسير     تهران
کارمند فروش تور خارجي    راميار گشت پارسيان     تهران
مديرفني بند الف    آژانس هواپيمايي فضاگشت     تهران
کارمند –مدير تورهاي داخلي ( (incoming    آژانس هواپيمايي فضاگشت     تهران
کارمند –مدير تورهاي اروپايي    آژانس هواپيمايي فضاگشت     تهران
کانتر مسلط به اروپا و تور هاي ورودي و ويزا کار    بنيان سفر هاي پارسه     تهران
کارمند مسلط به آي تي(it)    بنيان سفر هاي پارسه     تهران
کارمند حسابدار    بنيان سفر هاي پارسه     تهران
آي تي / گرافيست    رادين گشت پايتخت     تهران
گرافيست کار وتبليغات     شقايق آبي اريا     تهران
کارآموز    پارس مهان سير     تهران
کانتر فروش تور     پارس مهان سير     تهران
کارمند کانتر تور خارجي . کارشناس IT مسلط به شبکه     ستاره زمرد     تهران
کارمند بخش crm ارتباط با مشتري     مقتدر سير تابان     تهران
کانتر داخلي و طبيعتگردي کانتر خارجي کارآموز مسلط    اريسمان سفر     تهران
صندوقدار    گشت مهرپيشه (وابسته به بانک سپه)     تهران
کارنتر تور خارجي و ويزا    عطا گشت آسمان     تهران
کارآموز    عطا گشت آسمان     تهران
کارآموز جهت تور داخلي و ترجيحا آشنايي با اي تي     اورانوس ارمان سفر     تهران
کارمند فروش تخصص آسياي شرقي و دبي    آبي بال     سهروردي شمالي
کانتر تور خارجي     ساحل گشت تهران     تهران
کانتر تور کانادا، اروپا    ساحل گشت تهران     تهران
کارمند فروش تور خارجي    ماهان سير سام     تهران
کانتر فروش تور    صباسيرگيتي     کرج
استخدام يک نفر بازاريابي و مسلط به زبان ايتاليايي     آژانس نيکنام     تهران
کارمند مسلط به زبان فرانسه براي بخش اداري تورهاي و    آژانس نيکنام     تهران
اجاره کانتر و مشارکت    طعم سفر     تهران
کارمند با سابقه تور داخلي و خارجي     نيکنام     تهران
مدير فني بند الف    طاهاگشت     تهران
کارمند تيکت داخلي    طاهاگشت     تهران
آژانس مسافرتي کارمند خانم با روابط عمومي قوي، مسلط    SITO Travel     تهران
کارمندتورداخلي     اوج آريايي ايرانيان     تهران
کاراموز     اوج آريايي ايرانيان     تهران
کارمند تور خارجي    نسيم جهان پرواز     تهران
کاراموز جهت فروش تور    طوفان پرشين     تهران
کارمند فروش تور-کارشناس ديجيتال مارکتينگ    طوفان پرشين     تهران
کارمند تور داخلي     آريان تور     تهران
کارمند فروش تور داخلي وخارجي    تکين پرواز ترنم     گلستان (بهارستان)
اجاره کانتر کليه مسيرها داخلي -خارجي     اليکاپرواز پارس     تهران
کارمند تور داخلي     جهانگردان گيتي پارس     تهران
کارمند امور تبليغات و طراح     جهانگردان گيتي پارس     تهران
کارآموز تور    جهانگردان گتي پارس     تهران
کامند بليط داخلي و خارجي     خاطرات خوش سفر     تهران
تيکت خارجي (بابت سيستم آنلاين)    آژانس هواپيمايي فضاگشت     تهران
کارمند تور داخلي /تسلط به مسير مشهد و کيش    مايا پرواز آمن     کرج
همکار فروش تور داخلي-خارجي    گوهرشاد گشت سال 97     تهران
کارمند تور خارجي    ستاره زمرد     تهران
مدير فني بند ب (غيرحضوري)    بهروز سير     تهران
مشارکت /شخص با سابقه و فعال     نور     تهران
مدير مالي مسلط به بند الف و ب     آلا پرواز     تهران
کارمند فروش تور خارجي     مقتدر سير تابان     تهران
کارمند تور خارجي + مدير فني بند ب    مقتدر سير تابان     تهران
کارمند فروش تور داخلي ( کيش ، مشهد ، قشم )    مقتدر سير تابان     تهران
رزرواسيون هتل و ويزا     پرين پرواز پارسه     تهران
کانتر فروش تور خارجي     پرين پرواز پارسه     تهران
کار اموز تور داخلي و خارجي     کهربا گشت     تهران
مديره فني بند ب و تور کار همزمان بصورت حقوق و پورس    فرنام گشت     تهران
کانتر تور داخلي و خارجي    قصرستاره آريا     تهران
کارآموز تور داخلي وخارجي     آساره     تهران
فروش بليط خارجي-داخلي کارمند شيفت شب آقا     شرکت ساعي تهران     تهران
فروشنده تور و بليط با روحيه بالاي فروش انعطاف پذي    ايران تک     تهران
حسابدار مسلط به نرم افزار سما و کليه امور مالياتي    نيکساگشت     کرج
کارمند فروش بليط داخلي و خارجي    گشتمان آوين     تهران
کانتر فروش تور داخلي    خاطره جهان     تهران
کارمند مسلط به IT .     فروهر گشت پارس     تهران
تور خارجي – تور داخلي    کليد سفر     تهران
کارمند آي تي -تسلط کامل به فتوشاپ     تکماه پرواز پايتخت     تهران
بازارياب مسلط    نور شميران     تهران
كارمند تور داخلي     اخترگردان     كرج -
حسابداري    سفرنامه اسرار آميز ميلاد     تهران
کمک حسابدار    آفاق سير     تهران
کارشناس فروش گردشگري آنلاين    شرکت فن آوران انياک رايانه     تهران
کانتر خارجي    آراد سير     تهران
ويزاي شينگن و کانادا    آراد سير     تهران
کارآموز تور داخلي و خارجي    آلاله آسمان آبي     تهران
کارمند فروش تور داخلي    آرزوي آسمان آبي     تهران
کارمند تورداخلي و زيارتي + کارآموز    ابگينه گشت آسيا     تهران
مدير فني بند ب (غير حضوري)    در شرف تاسيس     تهران
ويزا کار شنگن و کانادا ،تور اروپا     توکلي     تهران
مسلط به فروش تور گرجستان     کيوان پرواز     تهران
اجاره کانتر تور داخلي خارجي و ويزا    فروهر گشت پارس     تهران
حسابدار حرفه اي (با سابقه کار در آژانس هواپيمايي)    آبي بال     تهران
گرافيست مسلط به سوشال مديا    ماهان سير سام     تهران
فروش تور خارجي مسلط به زبان خارجي با روابط عمومي ب    آنديا سير     تهران
تور خارجي     پيام توسعه صبا     تهران
کاراموز رايگان+کانتر تور داخلي+کانتر تور خارجي    آروين سير پرواز     تهران
کانتر تور خارجي    الماس نشان     تهران
کارمند تور خارجي مسلط به تور اروپا و ويزا شينگن     عرشيا گشت پارس     تهران
مدير فني بند|پ ( حج و زيارت ) غير حضوري    آلا پرواز     تهران
کانترخارجي- ويزاي شنگن و کانادا    آلفا پرواز     تهران
کانتر خارجي-ويزاي شنگن و کانادا    طنين گشت ايرانيان     تهران
کارمند مسلط به سپهر    سفر دوستان قرن     تهران
کارمند آي تي    سفر دوستان قرن     تهران
کارشناس سي آر ام و امور مشتريان    ساحل شني     تهران
کانتر تور خارجي (شناور کار)    ساحل شني     تهران
مدير فروش .بازاريابي و توسعه بازار    ساحل شني     تهران
کارشناس يا کارشناس ارشد مسلط به اخذ ويزاي تحصيلي     سايه روشن     تهران
کارمند مسلط به ويزاهاي کانادا و استراليا آشنا به     سايه روشن     تهران
کارآموز کانتر تور خارجي    شمين گشت ديرين     تهران
کارمند ويزا (بويژه کانادا و اروپا)    ساحل گشت تهران     تهران
کانتر تور خارجي و داخلي     ستاره دنباله دار     تهران
تور داخلي ..تمام مسيرها    پيام توسعه صبا     تهران
کار آموز رايگان    الماس نشان     تهران
کانتر صدور بليط    الماس نشان     تهران
کانتر تور داخلي    الماس نشان     تهران
کارموز رايگان     کرياس هفت سپهر     تهران
اپريشن و رزواسيون هتل‌هاي داخلي (جهات تورهاي ورورد    کرياس هفت سپهر     تهران
کارمند بخش ويزا    کرياس هفت سپهر     تهران
کارمند فروش پرواز داخلي     آژانس هواپيمايي مارکوتراول     تهران
کارمند پشتيباني بند الف مسلط به گابريل     موج زمزم     تهران
کانتر فروش تور داخلي    مسيرهاي سبز ماهان     کرج
کانتر فروش تور خارجي    مسيرهاي سبز ماهان     کرج
کارآموزفروش    اژانس هواپيمايي آبگينه گشت آسيا     تهران


اطلاعات پروازی های فرودگاه مهرآباد
اطلاعات پروازی های فرودگاه امام خمینی
اطلاعات پروازی های فرودگاه کیش
آژانس های چارتر کننده بلیط چارتر ارزان هواپیمامحل تبلیغات:
به دلیل ارج نهادن به آگهی مشتریان، در این بخش حداکثر 5 آگهی نمایش داده می شود و از پذیرش تعداد آگهی بیشتر معذوریم.

"مرجع اطلاع رسانی صنعت توریسم" پایگاهی مستقل و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد که استفاده از خدمات آن رایگان بوده و مسئوليت تعیین صحت اطلاعات بر عهده بازدیدکننده می باشد.
© تمامی حقوق برای شرکت سپهر سیستم محفوظ است و کپی برداری از مطالب بدون کسب اجازه ممنوع می باشد. 

سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 1
سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 2
سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 3
3371   تعداد آژانس هاي ثبت شده:
1648   تعداد آژانس هاي فعال:
9692   تعداد پکيج هاي منتشر شده:
9496   تعداد فرودگاه هاي ثبت شده :
69   تعداد خطوط هوايي:
1297   تعداد بخشنامه هاي خطوط هوايي:
136   تعداد افراد جوياي کار:
56   تعداد موسسات جوياي کارمند: